Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Effektmåling av Forskningsrådets støtteordninger for økt deltakelse i EU-finansiert forskning

Den siste forskningsmeldingen Lange linjer – kunnskap gir muligheter slår fast at økt norsk deltakelse nærmest er for en politisk nødvendighet å regne dersom Norge velger å delta i Horisont 2020. Årsaken er risikoen for at forskjellen mellom det Norge må betale for å delta, og det norske forskere og norsk næringsliv til sammen får tilbake, øker. Regjeringen mener derfor at det kan være behov for ytterligere incentiver for å fremme deltakelse i EU-programmene. Forskningsrådet vil utforme sine fremtidige støtteordninger for økt norsk deltakelse i EU-programmer basert på kunnskap om hvilke effekter ordningene har hatt hittil, og har gitt Technopolis i oppdrag å gjennomføre denne effektmålingen. Effektmålingen er utført i perioden mai–desember 2013, og datainnsamlingen har bestått av intervjuer, dokumenter, prosjektlister, spørreundersøkelser og seminarer. I alt har et førtitalls intervjuobjekter, nærmere 600 respondenter på spørreundersøkelser samt førti seminaredeltakere delt av sin kunnskap og sine erfaringer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-06-23 00:02:25.836980
MODIFIED 2015-10-16 08:20:35.540834+00:00
CREATED 2015-06-23 00:02:25.836980
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)