Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Egen bolig - også når helsa svikter? : evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Rapporten presenterer en casestudie av 10 ulike bo- og tjenestetilbud for eldre med stort omsorgsbehov. Tilbudene er organisert som omsorgsboliger, og alle har en form for fast tilknyttet personell. Vi finner mange ulike løsninger både i forhold til den fysiske utformingen og i forhold til hvordan tjenestene blir organisert. Det at omsorgsboligene er organisert som boliger, har ført til omstilling og nytenking i sektoren. Dette påvirker imidlertid i ulik grad dagliglivet rundt den enkelte beboer. Reell omstilling krever mer enn omdefinering til boliger. Hovedbudskapet er at det må bygges ulike boligtilbud for å kunne møte eldres ulike boligbehov. For enkelte kan disse nye omsorgsboligene være et alternativ til institusjonsplasser.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 8.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-25 13:00:42.498558
MODIFIED 2014-08-14 11:47:23.086770+00:00
CREATED 2013-10-25 13:00:42.498558
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)