Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Egenevaluering av overvåkingsprogrammet for villrein

Rapporten tilhører rapportseriene NINA rapport.

Hovedelementene i overvåkingsprogrammet ser ut til å ha fått en sentral plass i driftplanene, og data fra programmet brukes aktivt i bestandsforvaltningen. Data fra programmet er også brukt i en rekke populære og vitenskapelige artikler. I sum har vi derfor konkludert med at overvåkingsprogrammet fyller den oppgaven det var tiltenkt. Det gjenstår imidlertid en del utfordringer mht metodeutvikling og etterprøving av resultatene. Når det gjelder kalve- og strukturtellingene spesielt, anbefaler vi at disse opprett-holdes i sin nåværende form med små justeringer. Det bør imidlertid gjøres et arbeid for å etterprøve kvaliteten på disse dataseriene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 594.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:48.884635
MODIFIED 2016-12-15 12:25:36.868175
CREATED 2010-10-27 16:50:48.884635
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)