Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Eieretablering blant hushold med lave inntekter: Sluttrapport til Husbanken for prosjektet Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå - fokus på eieretablering

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA Notat .

Gjennom analyser viser denne rapporten mulighetene som hushold med begrensede økonomiske ressurser har for boligeie ved hjelp av Husbankens boligsosiale virkemidler. Studien viser at flere lavinntektshushold enn i dag kan eie bolig, og at dette kan skje innenfor rammene av dagens boligsosiale virkemidler. Resultatene underbygges også av erfaringene fra tre kommuner og en bydel i Oslo. I tillegg inneholder rapporten en gjennomgang av forskningen på finansielle og sosiale fordeler av å bo i eid bolig, både for boligeiere generelt og for lavinntektseiere spesielt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-08 22:03:42.733750
MODIFIED 2016-10-08 22:03:42.744242
CREATED 2016-10-08 22:03:42.733750
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)