Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ekkoloddmålinger som verktøy for beregning av volumendringer i et dypvannsdeponi

Rapporten tilhører rapportseriene Teknisk rapport.

I forbindelse med utbyggingen av senketunnel i Bjørvika samt opprydding av forurenset sjøbunn i Oslo havn, utføres mudring av forurenset sediment. Sediment fraktes med transportlekter til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven der det nedføres via den permanente oppankrede nedføringsenheten. Innbyggerinitiativet på Nesodden har estimert volum forurenset sediment deponert ved deponiet ved Malmøykalven og konkludert med at tilnærmet halvparten av mudret volum ligger i deponiet. På bakgrunn av estimatet fra Innbyggerinitiativet har SFT bedt DNV vurdere følgende: *Er ekoloddmålinger generelt egnet for å måle volum deponert sediment i et dypvannsdeponi? *Er estimatet fremsatt av Innbyggerinitiativet fundamentert i gode underlagsdata eller er usikkerhetene store? *Kan det gjennomføres beregninger av volum deponert sediment basert på de målingene som er gjort?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 7.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:04.980326
MODIFIED 2014-08-14 11:44:32.098230+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:04.980326
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)