Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Eksperters erfaringer og synspunkter om oppfølging av sykmeldte og Raskere-tilbake ordningen : en delphi-studie i to runder

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten er delrapport 2 (aktørstudien)i en evaluering av ordningen Raskere tilbake (RT). Aktørstudien er en Delphi-studie der ulike aktører med ulike roller i forhold til RT-ordningen har deltatt. Formålet med aktørstudien var å identifisere de viktigste problemstillingene og endringsbehovene i ordningen. Studien ble gjennomført i to runder. Først en ekspertkonferanse med 32 deltakere og deretter en spørreundersøkelse med 609 aktører som jobber med ordningen raskere tilbake. Hovedfunnene er bl. a. at aktørene som jobber med raskere tilbake-ordningen har mange ulike synspunkter om dette fagområdet, det er en klar oppfatning om at ordningen har bidratt positivt og bør videreføres, og ordningen krever modeller for tettere samarbeid og samhandling mellom helsetjenesten og NAV.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-22 12:03:50.685307
MODIFIED 2017-12-03 04:01:17.553640+00:00
CREATED 2013-10-22 12:03:50.685307
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)