Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ekstern kvalitetssikring av konseptuell løsning for prosjekt 7600 fremtidig kampflykapasitet : utvidet versjon

Rapporten tilhører rapportseriene ECON-rapport.

Norges nåværende kampflystuktur vil uten ekstraordinære tiltak nå slutten av sin teknologiske levetid en gang i tidsrommet 2015-2020. Forsvarsdepartementet har derfor utredet ulike konseptuelle løsninger som kan gi Norge fortsatt kampflykapasitet etter dette. Denne evalueringen er Holte Consulting og Econ Pöyry kvalitetssikring av Konseptuell løsning for Fremtidig kampflykapasitet. Evalueringen vurderer arbeid som så langt er gjort ifm. kampflyutredningen. En samfunnsøkonomisk analyse ligger som vedlegg 2 i rapporten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 978.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:00.212520
MODIFIED 2017-03-07 19:00:12.702815+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:00.212520
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)