Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ekstern kvalitetssikring av KVU Rv. 35 Hokksund-Jevnaker

Metier AS og Møreforsking Molde AS har gjennomført ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredning (KVU) for rv. 35 Hokksund-Åmot-Jevnaker i henhold til rammeavtale med Finansdepartementet (mars 2011) og mandat i avrop datert 16. august 2011.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:12:54.715370
MODIFIED 2016-10-06 13:12:55.115695
CREATED 2016-10-06 13:12:54.715370
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)