Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU rv.15 Strynefjellet

Metier og Møreforskning Molde har gjennomført ekstern kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) av konseptvalgutredning for rv. 15 Strynefjellet. Oppdraget er gjennomført på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet i henhold til rammeavtale av 4. 3. 2011 med Finansdepartementet. Kvalitetssikringsoppdraget har vært gjennomført i perioden april til desember 2012.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:15:33.632205
MODIFIED 2016-10-06 13:15:33.642554
CREATED 2016-10-06 13:15:33.632205
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)