Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ekstern kvalitetssikring KS2 av utvidet fremskaffelsesløsning for P7600 fremtidig kampflykapasitet

Holte Consulting og Econ Pöyry har kvalitetssikret Utvidet Fremskaffelsesløsning for Fremtidig kampflykapasitet. Hovedkonklusjonene som ekstern kvalitetssikrer har trukket er presentert. Evalueringen omtaler prosessen så langt og hvordan videre innrettning bør være. I tilegg tar evalueringer for seg militærfaglige, sikkerhetspolitiske og industrielle vurderinger. Rapporten avslutter med en del usikkerhetsvurderinger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 8.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:11.454306
MODIFIED 2017-11-02 07:00:22.492244+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:11.454306
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)