Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Elbileiernes reisevaner

Rapporten tilhører rapportseriene ECON-rapport.

Elbilene brukes mest på korte reiser, og særlig i forhold til reiser til/fra arbeid, ved omsorgsreiser og i forbindelse med innkjøp. I forhold til beslutningen om å anskaffe elbil framhever elbileierne spesielt økonomiske og fremkommelighetshensyn. Elbileierne fremstår i liten grad som mer miljøbevisste enn befolkningen for øvrig.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 203.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-22 13:02:04.078862
MODIFIED 2014-08-14 11:46:23.296758+00:00
CREATED 2013-02-22 13:02:04.078862
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)