Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Eldres boligsituasjon : Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring

Rapporten tilhører rapportseriene Nova rapport.

Rapporten tar opp aktuelle problemstillinger knyttet til samfunnets aldring, boligpolitikk og velferdsstatens omsorgstjenester. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Husbanken har sett behov for å øke kunnskapen knyttet til eldres boligsituasjon og boligbehov i årene som kommer. Det er behov for å vurdere eksisterende offentlige virkemidler med tanke på en økning i antall eldre, sett i sammenheng med utvikling av gode, bærekraftige bomiljø. Rapporten Eldres boligsituasjon - Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring er NOVAs løsning på forskningsoppdraget «Eldres boligsituasjon – muligheter og virkemidler».  

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-02-19 01:02:29.223358
MODIFIED 2018-02-19 01:02:30.361739
CREATED 2018-02-19 01:02:29.223358
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)