Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Eldres transportvirkelighet 2030

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Rapporten analyserer mulige implikasjoner av økonomisk vekst, dyrere bensin, ny teknologi og press på offentlige finanser på eldres reisevaner og transportbehov i 2030. Econ Pöyry konkluderer med at drivkreftene samlet sett vil virke i retning av å øke etterspørselen etter transport, delvis bedre, delvis begrense tilbudet. For eldre vil de transportmessige skillene som vi observerer i dag trolig vedvare. Eldre med god inntekt, utdanning, helse og funksjonsevne, unge eldre og samboende eldre vil fortsatt ha den høyeste reisehyppigheten. Disse vil trolig tilpasse seg de samfunnsmessige og teknologiske endringene relativt lett. Eldre med begrensede transportalternativer,blant annet eldre med nedsatt funksjonsevne og eldre i grisgrendte strøk uten bil og kollektiv-tilgang derimot, vil ha vanskeligere for følge utviklingen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-12 16:19:18.448116
MODIFIED 2013-02-14 18:12:20.516658
CREATED 2012-08-12 16:19:18.448116
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)