Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Elektrifiseringsvurderinger av området midtre Nordsjø

Add novatech as har på oppdrag fra OD gjennomført en studie som belyser område-evalueringer og samordningsgevinster av kraft fra land mellom flere aktører i området midtre Nordsjø. Som en underleverandør til add novatech har Unitech Power Systems hatt ansvar for å se på selve kraftforsyningssystemet.

Studien omfatter følgende: - Felt og innretninger (eksisterende og nye) som kan være aktuelle å inkludere. - Vurderinger med henhold til plassering av mottaksstasjon for offshore fordelingsnett av kraft fra land (på egen hub). - Vurdering av behov for kapasitet som er nødvendig i kraftforsyningen. - Estimat over investeringskostnader for områdeløsningen og beregninger over tiltakskostnader. - Følsomhetsanalyser for å identifisere de mest kritiske prosjektelementer og parametere med henhold til tiltakskostnader.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 925.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:54.281085
MODIFIED 2016-08-12 06:03:58.377923+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:54.281085
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)