Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Elektronisk forretningsdrift (EF): evaluering av BIT-programmet

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Det faktum at Norge har høye lønnskostnader og høyt utdannet arbeidskraft – gjør at norske bedrifter først og fremst må bygge sine konkurransefortrinn på en jevn strøm av innovasjoner og vedvarende utvikling av de ansattes kompetanse. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) gir et grunnlag for utvikling av elektroniske forretningsprosesser som gir mange nye muligheter for innovasjon. I løpet av ti år har elektroniske foretningsdrift (EF) i ulike former og mellom ulike typer aktører vokst sterkt – og fortsetter å vokse både fordi EF senker transaksjonskostnadene, endrer foretningsprosesser og skaper helt nye produkter og markeder. Internett gir små og mellomstore bedrifter (SMB), som ikke har ressurser til hevde seg i tradisjonelle markedsførings- og salgskanaler, en mulighet til å bli mer synlige i markedet og kan dermed bedre sin konkurransekraft. Elektronisk foretningsdrift bør etter vår mening derfor ha en sentral plass i INs fremtidige strategi. Formålet med evalueringen har både vært å evaluere BIT-programmet, og se BIT i lys av en fremtidig strategi for området EF i IN.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:27.571041
MODIFIED 2018-01-11 06:00:21.835282+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:27.571041
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)