Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Elevundersøkelsen 2017 : analyse av Elevundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen og Lærerundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til ut videregående skole uttrykker sin mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Denne rapporten er den årlige hovedrapporten hvor resultatene fra Elevundersøkelsen blir analysert inngående. For Elevundersøkelsen 2017 har vi gjennom kvalitative casestudier hatt et særlig fokus på skolenes arbeid med elevmedvirkning og elevenes opplevelse av dette. I rapporten er det i tillegg gått gjennom samtlige spørsmål i Foreldreundersøkelsen og Lærerundersøkelsen 2017. Svarfordeling og mål for sentraltendens er beskrevet for samtlige spørsmål.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-12-15 01:01:54.854135
MODIFIED 2018-12-15 01:01:54.901832
CREATED 2018-12-15 01:01:54.854135
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)