Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Emission factors for CH4, NOx, particulates and black carbon for domestic shipping in Norway : revision 1

Rapporten tilhører rapportseriene Marintek rapport.

Denne rapporten presenterer og diskuterer følgende nye og oppdaterte utslippsfaktorer for diesel, tungolje og naturgass (LNG) • NOx reduksjonsfaktorer for skip med NOx reduserende tiltak • NOx utslippsfaktor for gassdrevne skip • Metan utslippsfaktor for gassdrevne skip • Oppdaterte utslippsfaktorer for partikkelutslipp (PM) med spesifikke faktorer for black carbon (BC) fraksjonen av partikkelutslippet. • Diskusjon knyttet til hvordan svovelreduksjon i drivstoff vil påvirke utslippene av PM og BC

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:06.247626
MODIFIED 2016-03-28 00:01:07.072075+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:06.247626
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)