Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

En analyse av små, usikre eller stagnerende boligmarkeder

Rapporten tilhører rapportseriene Norut Alta rapport.

Rapporten består av to hoveddeler. Den første delen er en analyse av primært statistiske data om boligmarkedet i de 217 utvalgte kommunene og landet for øvrig. Formålet med den statistiske analysen er dels å gi oversikt over kjennetegn ved boligmarkedet i små, usikre boligmarkeder, og dels belyse sammenhenger mellom boligmarkedet, befolkningsutviklingen og sysselsetningsutviklingen.

Den andre delen er en kvalitativ analyse av åtte case‐kommuner. Formålet er å belyse hvilke utfordringer ulike typer kommuner har på boligmarkedet. Videre har vi gått dypere inn i konkrete utviklingstrekk i kommunene og drøftet hvordan disse har påvirket boligutviklingen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-13 13:28:15.463674
MODIFIED 2014-08-14 11:45:21.329058+00:00
CREATED 2012-12-13 13:28:15.463674
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)