Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

En armlengdes avstand eller statens forlengede arm? : et notat om armlengdesprinsippet i norsk og internasjonal kulturpolitikk.

Denne rapporten drøfter armlengdesprinsippet stilling i norsk og internasjonal kulturpolitikk: Kan og bør politiske myndigheter gripe inn og styre kunstområdene? Bør kulturinstitusjonene få operere helt fritt og uavhengig av kulturpolitisk styring?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 538.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-20 01:00:54.675412
MODIFIED 2016-02-20 01:00:54.686454
CREATED 2016-02-20 01:00:54.675412
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)