Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

En evaluering av tobakkskampanjen "Hver eneste sigarett skader deg"

Rapporten tilhører rapportseriene SIRUS skrifter.

Statens institutt for rusmiddelforsknig (SIRUS) og senter for forskning om helse, miljø og livsstil (HEMIL), Universitetet i Bergen, har fått i oppdrag å evaluere myndighetens samlede innsats for å forebygge tobakksrelaterte sykdommer for perioden 2003-2007. Tobakkskampanjen "Hver eneste sigarett skader deg" ble gjennomført i Norge fra 6. januar til 16. februar 2003, og hadde som hovedmål å få mottakerne av budskapet til å slutte å røyke eller la være å begynne.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 698.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-18 01:10:41.263271
MODIFIED 2015-10-16 08:20:06.560665+00:00
CREATED 2014-11-18 01:10:41.263271
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)