Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

En flat og fleksibel administrasjon i en hierarkisk vegetat : evaluering av Administrasjonsavdelingens organisasjon i Statens vegvesen, Region vest

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport .

Dette er sluttrapporten fra en evaluering av Administrasjonsavdelingen i Region vest i Statens vegvesen. Prosjektet startet våren 2004 og bygger på to intervjuer og webbaserte spørreundersøkelser gjennomført i 2004 og 2005. Første kapittel redegjør for Administrasjonsavdelingens mål med den nye organisasjonsmodellen og gir også en presentasjon av avdelingens ulike enheter og deres plassering i Region vest. Kapittel 2 gir en kort gjennomgang av metoden og arbeidsprosessen i dette prosjektet. Resultatene fra de to spørreundersøkelsene presenteres i kapittel 3. Kapittel 4 drøfter en del tema som berører forholdet mellom Administrasjonsavdelingen og de andre enhetene i Region vest. I kapittel 5 gir vi noen innspil til den videre utviklingsprosessen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 416.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-08 13:06:14.569973
MODIFIED 2014-08-14 11:45:26.406620+00:00
CREATED 2012-12-08 13:06:14.569973
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)