Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

En gjennomgang av ulike studier som forsøker å kvantifisere logistikkkostnadene

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Denne rapporten sammenfatter et utvalg nasjonale og internasjonale undersøkelser av logistikkostnadenes omfang. Gjennomgangen viser at spørreundersøkelser er et godt verktøy for å studere logistikkostnadens andel av omsetningen til en virksomhet, næring eller region, men at det er utfordringer knyttet til svarprosenten på undersøkelsen. Beregninger av logistikkostnadens omfang ved bruk av tall fra nasjonalregnskapet gir et godt anslag på kostnaden i et makroperspektiv og er best egnet til å danne tidsserier.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-11 13:00:29.172552
MODIFIED 2014-08-14 11:49:35.090425+00:00
CREATED 2014-05-11 13:00:29.172552
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)