Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

En godt gjemt skatt : Evaluering av "Faglig analysegruppe for samisk statistikk" og rapportserien "samiske tall forteller"

Evalueringen omfatter både «Faglig analyse-gruppe for samisk statistikk» og «Samiske tall forteller». Faglig analysegruppe for samisk statistikk” (FASS) ble etablert 1. oktober 2007

Rapportserien ”Samiske tall forteller” når de målgruppene som er spesifisert i formålet. Dette gjelder Sametinget og departementer. Spesielt Sametinget er en stor brukergruppe, hvor rapportserien er godt kjent blant de ansatte. Andre institusjoner bruker rapportserien i mindre grad. Med noen unntak er rapportserien lite kjent utenfor Sametinget, departementene og forskningsinstitusjoner. Det finnes en håndfull «superbrukere» av rapportserien, men de fleste bruker den bare 1-5 ganger i året. Rapportserien brukes først og fremst som kilde i saksbehandling og som oppslagsverk. Den er også mye brukt som argumentasjon i saksføring i Sametinget. Det blir sett på som en stor fordel å kunne henvise til forskningen, og dermed slippe mange unødvendige diskusjoner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-02-03 01:00:46.428796
MODIFIED 2018-02-03 01:00:46.795492
CREATED 2018-02-03 01:00:46.428796
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)