Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

En helt vanlig jobb? : en studie av utviklingshemmede i arbeidslivet

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Formålet med studien har vært å utvikle kunnskap om hvilke vilkår/faktorer som fremmer eller hindrer rekruttering og jobbstabilitet hos personer med psykisk utviklingshemming som arbeidstakere på ordinære arbeidsplasser. Hovedproblemstilling i prosjektet har vært: Hva slags betingelser er viktige når det gjelder utviklingshemmedes mulighet til å skaffe seg, og holde på, en vanlig jobb? Fokuset har vært sosiale prosesser på og utenfor arbeidsplassen - forhold som fører noen ut i arbeid, inn eller tilbake i tilrettelagt arbeid eller arbeidsledighet. Prosjektet er gjennomført i perioden 2003 - 2005. Vi har fulgt et utvalg arbeidstakere med utviklingshemming, og studert deres erfaringer som arbeidssøkere og arbeidstakere gjennom deltakende observasjon på arbeidsplassene, samt intervjuer med personene selv, deres kollegaer, ledere og andre relevante aktører.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 589.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:31.028815
MODIFIED 2016-04-24 22:02:39.070045+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:31.028815
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)