Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

En jobb å eldes med? : kjennetegn ved noen gode arbeidsplasser innenfor kommunal eldreomsorg

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

I denne rapporten rettes søkelyset på arbeidsmiljø, arbeidsvilkår og organisatoriske forhold i seks kommunale sykehjem. Langvarig sykefravær og uførepensjon som årsak til avslutning av jobbkarriere, er et generelt problem for velferdsstaten, og for helsesektoren spesielt. Forholdene på arbeidsplassen har betydning for sykefravær. Arbeidet i eldreomsorgen er givende, men også preget av høyt tempo og tunge tak, med risiko for slitasjeskader med påfølgende uførhet. Selv om det generelt er høyt sykefravær i denne gruppen, og lav gjennomsnittlig pensjonsalder, er det noen institusjoner som peker seg ut i positiv retning. Problemstillingen for prosjektet har der vært, hva kjennetegner den "gode" arbeidsorganisasjonen, og hvilken lærdom kan vi utlede fra denne?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 625.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:29.617332
MODIFIED 2016-04-24 22:02:35.080762+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:29.617332
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)