Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

En jobb for idealister? Hva fremmer og hemmer rekrutteringen til førskolelæreryrket i Rogaland

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport IRIS.

Prosjekt om rekruttering til førskolelærerutdanningen i Rogaland. Prosjektet er en oppfølging av IRIS-rapporten ”Førskolelærermangel i Rogaland”, som viser at fylket står overfor betydelige utfordringer når det gjelder å rekruttere personell til førskolelæreryrket. I 2008 manglet det 500 førskolelærere i Rogaland i forhold til forskriftene for pedagogisk bemanning. En sentral bakenforliggende årsak til underskuddet på pedagoger er den ekspansive utbyggingen av barnehageplasser i kjølvannet av Stoltenberg II-regjeringens mål om full barnehagedekning. Rogaland er dessuten det fylket som har hatt størst økning i antall barn i barnehage på landbasis, noe som har gjort det ekstra utfordrende å rekruttere nok pedagoger i dette fylket.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 226.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:12.532536
MODIFIED 2017-11-02 07:00:26.005411+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:12.532536
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)