Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

En kartlegging av kundenes erfaringer med omorganiseringen i Ressursdivisjonen 1998-1999

AFF ved Norges Handelshøyskole har i perioden mars-juni 2000 gjennomført en kartlegging av kundenes erfaringer med omorganiseringen av Ressursdivisjonen i Oljedirektoratet i perioden 1998-1999. Kartleggingen tar utgangspunkt i evalueringen "Selvstyrte team eller team på selvstyr" som konkluderer bl. a. at det var usikkerhet om de forventede eksterne resutatene av omorganiseringen har blitt oppnådd. De eksterne resultatmålene med omorganiseringen er effektivisering og kvalitetsforbedringer på produktsiden.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 24.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:46.131374
MODIFIED 2017-12-01 01:00:26.214831+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:46.131374
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)