Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

En komparativ analyse av ulike typer normative premisser for transportsikkerhetspolitikken

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Rapporten sammenligner ulike typer normative premisser for transportsikkerhetspolitikken med hensyn til at disse skal fremme rasjonalitet, rettferdighet, etisk forsvarlighet, demokratisk legitimitet, enkelhet og entydighet. Det konkluderes med at ingen av dagens normative premisser fullt ut oppfyller disse kravene. Muligheter for videre utvikling av de normative premisser for transportsikkerhetspolitikken drøftes

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-11 13:00:29.828409
MODIFIED 2014-08-14 11:49:35.485545+00:00
CREATED 2014-05-11 13:00:29.828409
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)