Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

En komparativ vurdering av statlig-kommunalt samarbeid i tre områdesatsinger

Denne rapporten er et svar på Kommunal- og moderniseringsdepartementets ønske om en faglig komparativ vurdering av statens rolle i tre områdesatsinger: Groruddalssatsingen, Fjell i Drammen og Indre Oslo øst. Hensikten med oppdraget er å få frem kunnskap om alternative måter å organisere en områdeinnsats på, med særlig blikk på rollefordelingen mellom stat og kommune. Mer spesifikt består oppdraget av å vurdere statens rolle i de tre pågående områdesatsingene nevnt over. Rapportens formål er å bidra til læring i en fase hvor statens engasjement i områdesatsinger er til diskusjon og under utvikling. Rapporten utgjør en kvalitativ vurdering av statlig-kommunalt samarbeid i tre områdesatsinger. At vurderingen først og fremst er kvalitativ henger blant annet sammen med at det foreligger lite skriftlig dokumentasjon eller kvantitative analyser av det statlig-kommunale samarbeidet i satsingene. Dette gir rapporten en drøftende form og rapporten bør ses på som et steg i og et bidrag til en læringsprosess omkring hvordan stat og kommune kan samarbeide i områdesatsinger i fremtiden.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-12-12 01:01:44.166129
MODIFIED 2019-12-12 01:01:44.178580
CREATED 2019-12-12 01:01:44.166129
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)