Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

En ny rolle for NAV i fengsel : evaluering av NAV-prosjektet "Samordning av tiltak for tilbakeføring"

Rapporten tilhører rapportseriene AFI-rapport.

"Samordning av tiltak for tilbakeføring - Fra fengsel til kvalifiseringsprogram" ble igangsatt i 2009. Formålet var å finne frem til gode modeller for tilbakeføring. Disse modellene skal sikre kontinuitet og integrerte tjenesteforløp i overgangen fra fengsel til frihet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-03-22 15:01:21.543193
MODIFIED 2016-11-28 10:01:08.183147+00:00
CREATED 2014-03-22 15:01:21.543193
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)