Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

En ny rolle for NAV i fengsel : tilleggsrapport

Det treårige prosjektet "Samordning av tiltak for tilbakeføring - Fra fengsel til kvalifiseringsprogram" ble i 2009 igangsatt i syv fengselskommuner (senere seks). Formålet var å finne frem til gode modeller som sikrer innsatte kontinuitet, integrerte tjenesteforløp og tettere individuell oppfølging i overgangen fra fengsel til frihet, samt finne ut om det er hensiktsmessig at fengselskommunen ivaretar en samordningsfunksjon av sosiale tjenester som ulike kommuner kan ha ansvar for. Sluttrapporten fra evalueringen ble lagt fram i 2013. Den foreliggende tilleggsrapporten er basert på opplysninger for deltakere som ble registrert i NAVs database ARENA, samt noen supplerende intervjuer med tidligere innsatte som deltok i prosjektet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-11-21 01:08:19.453518
MODIFIED 2016-11-21 01:08:19.691516
CREATED 2016-11-21 01:08:19.453518
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)