Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

En nyttig verktøykasse : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk tilsagn i 2006

På et overordnet nivå kan man fastslå at resultatene for 2006-årgangen har endret seg en del fra de tre foregående år. Det er spesielt to forhold som utmerker seg. Prosjektene/aktivitetene har fått større betydning for virksomhetene i form av økt utløsende effekt (addisjonalitet) og de har i større grad bidratt til samarbeid, atferdsendring og innovasjon. Basert på erfaringene fra etterundersøkelsen for 2003-kullet, er det grunn til å tro at dette bildet også vil gjelde når bedriftene undersøkes på nytt. Det viser seg at det er stor grad av samsvar mellom resultatene i førundersøkelsen og hva som kan forventes i etterundersøkelsen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:46:48.344980
MODIFIED 2013-02-14 18:13:51.185277
CREATED 2012-01-29 20:46:48.344980
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)