Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

En overordnet beskrivelse og vurdering av nødnettsystemets drifts- og vedlikeholdskonsept i trinn 1

Dette notatet beskriver hvordan det nye digitale nødsambandet i Norge driftes og vedlikeholdes, gjennom en arbeidsdeling mellom eieren (Direktoratet for nødkommunikasjon - DNK) og brukerne (nødetatene). Nødetatene skal drifte og vedlikeholde eget brukerutstyr. Driftsoppgavene ved nødetatenes driftsorganisasjoner styres gjennom de avtaler som er inngått mellom partene. NSN drifter og vedlikeholder selve nettverksinfrastrukturen fram til Tetra-nettverks-grensesesnittet i kontrollrommene hvor kommunikasjonssentralløsningen (ICCSen) er plassert, og fram til terminalene (radiogrensesnittet). Ut fra vår vurdering representerer drifts- og vedlikeholdskonseptet for nødnettet allerede i stor grad en sentralisert modell; med DNK som forvalter av den felles infrastrukturen, inngåelsen av operatøravtalen med NSN og etableringen av de tre driftssentrene i nødetatene. Selv om ytterligere noen av de driftsoppgaver som i konseptet tilligger den enkelte nødetat eventuelt kan sentraliseres, vil dette antagelig ha et svært begrenset omfang. Det kan imidlertid argumenteres for å styrke nødetatenes sentrale driftsorganisasjoner for å sikre en gjennomgående tjenestekvalitet i nødnettsystemet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:38.723543
MODIFIED 2013-02-14 18:08:00.725995
CREATED 2011-05-10 10:08:38.723543
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)