Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

En oversikt og vurdering av skatter og avgifter i fiskeflåten

Rapporten tilhører rapportseriene SNF-rapport.

Rapporten forsøker å gi en mest mulig fullstendig oversikt over skatte- og avgiftstrykket i den norske fiskeflåten med hovedvekt på gebyrer og særavgifter. Utredningen tar for seg fem aspekter:

1. Definisjon av gebyr og avgifter og formål med beskatning. 2. Kartlegging av gebyr og avgifter for fiskeflåten. 3. Vurdering av det samlete gebyr og avgiftsnivået for fiskeflåten. 4. Analyse av fordelingen av avgiftsbelastning mellom ulike fartøygrupper. 5. Analyse av utviklingen i avgiftsbelastning over tid.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 446.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:05:00.466782
MODIFIED 2013-02-14 18:05:51.097745
CREATED 2011-07-06 17:05:00.466782
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)