Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

En sammenligning av tre modeller for å effektivisere behandling av akvakultursøknader

Rapporten tilhører rapportseriene Arbeidsrapport.

Prosjektet "Sammenligning av tre modeller for å effektivisere behandlingen av akvakultursøknader" ble utlyst januar 2008. Møreforskning fikk oppdraget våren 2008. Etter hvert som arbeidet med utredningsprosjektet skredd fram skjedde det store endringer i rammebetingelsene for saksbehandling av akvakultursøknader. Den nye forvaltningsreformen flyttet koordineringsansvaret for behandling av akvakultursøknader fra Fiskeridirektoratet over til fylkeskommunene. Det er knyttet spenning til hvordan dette vil påvirke saksbehandlingen av akvakultursøknader og hvordan denne rapporten vil passe inn i en slik sammenheng.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:10.522045
MODIFIED 2016-08-12 06:00:35.900951+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:10.522045
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)