Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

En satsing for fremtiden : evaluering av strategiske høgskoleprosjekter (SHP)

Formålet med evalueringen har vært å vurdere i hvilken grad satsingen har oppnådd sine mål om å styrke forskning, faglig utviklingsarbeid og kompetanse i høgskolesektoren. Den vitenskapelige kvaliteten på forskningen som er finansiert er ikke evaluert.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 15.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-17 06:09:50.432618
MODIFIED 2016-08-12 06:02:00.267070+00:00
CREATED 2012-09-17 06:09:50.432618
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)