Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

En statlig bro i kapitalmarkedet : evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger

Rapporten tilhører rapportseriene Menon-publikasjon.

Denne evalueringsrapporten er utarbeidet for NHD og KRD. Arbeidet startet opp i mai 2013 og ble avsluttet i desember 2013. I denne rapporten evalueres Innovasjon Norges låne- og garantiordninger, slik ordningene har vært utformet og praktisert i perioden fra 2004 til 2012. Låne- og garantiordningene har en lang historikk, der Innovasjon Norge tok over låneporteføljen til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), som igjen var basert på en fusjon av Den Norske Industribank, Småbedriftsfondet, Industrifondet og Distriktenes Utbyggingsfond. Senere fusjonerte man andre statlige låneinstitusjoner som Statens Fiskarbank (1997) og Landbruksbanken (2000) inn i SND. Evalueringen vurderer en rekke ordninger som faller inn under tre hovedgrupper av virkemidler: Lavrisikolån, risikolån og garantier. Ordningene har ulike funksjoner og til dels ulike mål, og floraen av forskjellige virkemidler preger evalueringen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-07-05 12:02:21.251061
MODIFIED 2018-01-26 10:01:07.796642+00:00
CREATED 2014-07-05 12:02:21.251061
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)