Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn

Ti minoritetsungdommer med ”rulleblad”. har deltatt i et kvalifiseringsprosjekt der siktemålet har vært å få dem ut av kriminalitet og inn i en selvforsørgende tilværelse. Fasit etter tre år. er at ingen har begått ny kriminalitet og samtlige er i arbeid eller i gang med utdanning. Selv om framgangen er skjør, er det liten tvil om at disse ungdommene har oppnådd mye – veldig mye.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 11.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:58.836116
MODIFIED 2021-04-05 22:01:53.178209+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:58.836116
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)