Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

En, to ... tre? Den vanskelige overgangen : evaluering av Kunnskapsløftet : fra andre til tredje år i videregående opplæring

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Den tredje delrapporten om den nye tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet ser spesielt på overgangen fra andre til tredje trinn i videregående skole. Selv om det ikke kan registreres positive effekter av Kunnskapsløftet på gjennomføringen i videregående opplæring etter å ha fulgt det første reformkullet over i det tredje året, mener forskerne fra NIFU STEP at det er for tidlig å felle en dom over reformen. Det nye fagtilbudet trenger mer tid før det blir innarbeidet hos elever, skoler og bedrifter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-25 14:03:51.846773
MODIFIED 2021-04-05 22:02:23.916235+00:00
CREATED 2014-01-25 14:03:51.846773
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)