Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

En vanskelig pasient? : sykehusene og pasienter med sjeldne medisinske tilstander

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA-rapport.

Utgangspunktet for denne rapporten er hvordan personer med en sjelden grunnsykdom blir møtt når de behandles på sykehus for en annen sykdom enn grunnsykdommen. I hvilken grad tas det hensyn til at grunnsykdommen kan ha betydning for den behandling som gis? Den direkte bakgrunnen for å stille dette spørsmålet er spredte inntrykk fra samtaler med personer med nedsatt funksjonsevne. I ulike sammenhenger har det kommet frem at mange har hatt negative erfaringer når de har blitt lagt inn på sykehus. Behandlende lege har ikke hatt tilstrekkelig kunnskap om hvilken betydning en bestemt diagnose kan ha for annen behandling, og legen har kanskje heller ikke tatt kontakt med en av de kompetanseenhetene som finnes for en rekke diagnoser og sjeldne medisinske tilstander.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 8.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-29 01:03:23.426272
MODIFIED 2019-04-25 13:00:50.420646+00:00
CREATED 2014-10-29 01:03:23.426272
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)