Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

End-review Cabo Delgado Rural Electrification Project

Rapporten tilhører rapportseriene Norad Collected Reviews.

Rapporten dokumenterer sluttgjennomgangen av Cabo Delgado Rural Electrification Project.

Prosjektet tok for seg bygging av transmisjons- og distribusjonslinjer for å gi elektrisitetstilgang til befolkningen i Cabo Delgado-regionen nordøst i Mosambik.

Prosjektet ble finansiert av den norske ambassaden i Mosambik, og gjennomgangen ble utført av Multiconsult på oppdrag fra Norad.

Rapporten konkluderer med at målsetningene i prosjektet i stor grad ble oppnådd, til tross for kostnadsoverskridelser og forsinkelser. Rapporten kommer også med anbefalinger til mulige grep for å styrke planlegging, styring og oppfølging av lignende prosjekter i framtiden.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-09-26 22:01:03.164252
MODIFIED 2019-09-26 22:01:03.522447
CREATED 2019-09-26 22:01:03.164252
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)