Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Energieffektivisering og CO2-utslipp for innenlands transport 1994-2050

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

TØI har anslått potensialet for redusert energibruk og direkte CO2-utslipp per person- og tonnkm for perioden 2004-2050. Mulighetene for energieffektivisering og reduksjon av direkte CO2-utslipp er størst for lette kjøretøy.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-15 13:10:34.051145
MODIFIED 2016-08-12 06:04:49.078912+00:00
CREATED 2012-12-15 13:10:34.051145
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)