Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Energiloven og energieffektivisering

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Denne utredningen analyserer forutsetningene for energieffektivisering i Norge etter innføringen av energiloven. En gjennomgang av ulike indikatorer for utvikling i energibruken i ulike land, tyder på at utviklingen i energieffektivitet i Norge, etter innføringen av energiloven, ikke har vært dårligere enn i andre land, snarere tvert imot. Det er imidlertid vanskelig å trekke svært bastante konklusjoner fordi energieffektivisering er et uklart begrep som kan måles på mange forskjellige måter. Utviklingen i energiforbruket påvirkes av en rekke faktorer. Direkte og indirekte energieffektiviseringstiltak bare er én.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:09.984136
MODIFIED 2017-09-29 20:01:08.860491+00:00
CREATED 2011-05-10 10:09:09.984136
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)