Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Energipotensial i nedbrytbart avfall i Norge

Rapporten viser energipotensialet i nedbrytbart avfall og peker på tiltak som kan fremme kraft-, varme- og drivstoffproduksjon. Bakgrunnen for prosjektet er det kommende deponiforbudet for nedbrytbart avfall som vil innebære et økt behov for andre behandlingsløsninger for papir, trevirke, tekstiler og våtorganisk. Rapporten viser at 4,7 mill tonn nedbrytbart avfall i Norge er aktuell for energiproduksjon.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:07.030430
MODIFIED 2014-08-14 11:44:33.262991+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:07.030430
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)