Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Enkeltelementer og helhetsløsninger for alternative kvotesystem : en utredning for Nærings- og fiskeridepartementet

Rapporten tilhører rapportseriene Nofima rapport.

Denne rapporten tar for seg en rekke potensielle endringer av dagens kvotesystem og gjør en konsekvensvurdering av disse langs dimensjonene effektivitet, fleksibilitet og legitimitet. Både de potensielle endringene og kriteriene er i stor grad definert av oppdragsgiver. Vurderingene dreier seg om fremtidige konsekvenser, noe som betyr at de vil være forbundet med betydelig usikkerhet. I første rekke vil de faktiske resultatene påvirkes av en rekke samfunns- og markedsendringer. Det vil etter all sannsynlighet også være konsekvenser som ikke kan forutsies og konsekvenser forfatterne ikke har evnet å se. Vurderingene av effektivitet og fleksibilitet er primært gjort med utgangspunkt i generell fiskeriøkonomisk teori, men med betydelige innslag av skjønn. Legitimitetsvurderingene er gjort med utgangspunkt i diskusjonen av temaet fra en annen utredning bestilt av utvalget, Holm og Henriksen (2016), og med større innslag av skjønnsmessige vurderinger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:11:17.634787
MODIFIED 2017-01-19 12:11:17.896110
CREATED 2017-01-19 12:11:17.634787
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)