Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Enklere saksbehandling? Evaluering av brukernes oppfatning av prosjektet

Rapporten tilhører rapportseriene Arbeidsrapport.

Rapporten er en evaluering av prosjektet "Ny forvaltningsmodell" i regi av Fiskeridirektoratet region Trøndelag, som også er oppdragsgiver for evalueringen. Hensikten med rapporten er å gi en oversikt over hvordan fiskeoppdrettere og skjelldyrkere oppfatter en modell for behandling av søknader knyttet til bruk av lokaliteter til fiskeoppdrett og skjelldyrking. Målet er å gi oppdragsgiver kunnskaper om hvordan prosessen arter seg for de berørte næringsaktørere og at dette kan tjene som et utgangspunkt for å forbedre tjenestene ytterligere. Oppdragsgiver er også opptatt av å få kartlagt brukernes vurdering av dagens krav til lokaliteter, hvordan søknadsprosessen arter seg, samt innholdet i søknader og andre dokumenter. Det er lagt vekt på konkrete innspill fra bukerne.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:30.477305
MODIFIED 2017-04-23 08:00:14.158464+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:30.477305
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)