Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Er alle med? : smågruppetiltak for elever som viser problematferd og/eller lav skolemotivasjon : en kartlegging på 1.-7.trinn i grunnskolen

Kartlegging av skolers bruk av permanente smågrupper for skoler som viser problematferd på klassetrinnene 1 - 7. Forekomsten er økende. Om lag 1400 elever på landsbasis får sin undervisning i et smågruppetiltak i 2010.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-06-08 12:01:40.107158
MODIFIED 2014-08-14 11:46:58.987057+00:00
CREATED 2013-06-08 12:01:40.107158
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)