Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Er det skolens skyld? : en kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA-rapport.

Gutter oppnår gjennomsnittlig dårligere læringsresultater i grunnskolen enn jenter. Forskjellene er ikke dramatiske, men synes å være nokså robuste i tid og rom. Rapporten gir en oversikt over forskning som belyser barnehagens og skolens bidrag til slike kjønnsforskjeller og diskuterer forutsetninger for at tiltak kan bidra til utjevning. Et hovedfunn er at det foreligger lite forskning som direkte undersøker sammenhenger mellom skolens virkemåte og gutter og jenters læring. Mye tyder på at skolens viktigste bidrag er at den reproduserer allerede eksisterende forskjeller. For å utjevne slike forskjeller må skolen bestrebe seg på å utvikle en inkluderende skolekultur, hvor både gutter og jenter får utnyttet sitt potensiale for å lære.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-01-23 13:08:20.864105
MODIFIED 2016-08-12 06:04:57.653990+00:00
CREATED 2013-01-23 13:08:20.864105
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)