Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Erfaringer fra forsøk med velferdslab i Asker kommune

Rapporten tilhører rapportseriene Proba-rapport.

Proba samfunnsanalyse har oppsummert erfaringer fra forsøk med velferdslab i Asker kommune. Asker velferdslab er et nasjonalt læringsprosjekt under strategien ”Bolig for velferd, nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020)”.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-08-03 00:01:25.963388
MODIFIED 2018-08-03 00:01:26.969733
CREATED 2018-08-03 00:01:25.963388
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)