Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Erfaringer fra KUP - råd til BKA

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Mange voksne mangler grunleggende ferdigheter i lesing/skriving/regning og IKT. Likevel er etterspørselen etter opplæring lav. På oppdrag for Programstyret i Kompetanseutviklingsprogrammet/Vox har ECON undersøkt noen opplæringstiltak innenfor dette området for å gi råd om hvordan økonomisk støtte til slik opplæring best kan utformes. Vårt viktigste råd er at det legges opp en strategi for å aktivisere medspillere på lokalplan til å ta et større ansvar for å motivere og informere om manglende ferdigheter samt muligheter for og nytteverdien av opplæring.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 778.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:56.813504
MODIFIED 2013-02-14 18:09:28.782674
CREATED 2010-12-15 04:41:56.813504
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)